سرکانال جهت تغییر شماره کانال در بیسیم دستی (واکی تاکی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

هر واکی تاکی از سر کانال (سرسلکتور) مخصوص خود استفاده می‌کند.

نمایش دادن همه 5 نتیجه