نصب دکل

کادر فنی و مجرب شرکت ستایش موج شرق ، آمادگی نصب و آچارکشی انواع دکل مخابراتی (دکل خودایستا و دکل مهاری) را دارد.

همچنین این شرکت کلیه تجهیزات دکل‌های مخابراتی را به فروش می‌رساند. تجهیزات مورد استفاده در دکل‌های مهاری عبارتند از:

 

انواع کانکتور مخابراتی