نصب دکل

کادر فنی و مجرب شرکت ستایش موج شرق ، آمادگی نصب و آچارکشی انواع دکل مخابراتی (دکل خودایستا و دکل مهاری) را دارد.

همچنین این شرکت کلیه تجهیزات دکل های مخابراتی را به فروش می رساند. تجهیزات مورد استفاده در دکل های مهاری عبارتند از: